CİHAZ ALT YAPISI

1 Adet EA-IRMS
1 Adet Atomik Absorpsiyon
2 Adet HPLC
1 Adet LC-MS/MS
1 Adet GC-MS
1 Adet Spektrofotometre
1 Adet Mikroskop
1 Adet Nem Tayin Cihazı
1 Adet Renk Tayin Cihazı
1 Adet Kondüktometri
1 Adet Mikrodalga
3 Adet Su Banyosu
1 Adet Etüv
1 Adet Saf Su Sistemi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Temmuz 2013 tarihi itibari ile ARİ Gıda Laboratuvarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Genel Müdürlüğü'nden kuruluş iznini almıştır.
2003-2013 Anavarza Bal, Inc All rights reserved