Ari Gıda Laboratvarı şu an için yeni ürün geliştirme alanında sanayi kuruluşlarına destek vermektedir. Orta ve uzun vadeli hedefi ileride büyük ölçekli AR-GE çalışmalarını tamamen kendi bünyesi içinde tamamlayıp, tüketici pazarına yeni ürünler sunulmasına ön ayak olmaktır.”
2003-2013 Anavarza Bal, Inc All rights reserved