Kalite Politikamız:
ARİ GIDA LABORATUVARIMIZDA TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardını yürütmek,
Hizmetlerimizde tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik haklarının korunması ilkelerine bağlı kalmak,
Eğitilmiş personel ile ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metodlar ve gelişmiş cihazlar kullanarak, en kısa sürede, doğru güvenilir şekilde hizmet vermek,
Verilen tüm hizmetlerde müşteri memnuniyeti sağlanarak, ihtiyaçları tam ve hatasız olarak karşılamak,
Çalışma konusunda bölgesinde ve ulusal alanda, diğer bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde lider bir laboratuvar olmaktır.
2003-2013 Anavarza Bal, Inc All rights reserved